Praktische informatie

Werkwijze

Fase 0
Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Tijdens dit gesprek wordt de coachvraag besproken, vragen toegelicht, je verwachtingen van mij als coach en over het coachtraject besproken en komen praktische zaken aan bod. Het uiteindelijke doel is dat jij kunt voelen of ‘je unieke ik’ aansluit bij je coachvraag, en of ik als coach aansluit bij wat je nodig hebt en prettig vindt.
Fase 1Wie ben ik? In deze fase leer jij jezelf nog beter kennen aan de hand van werkbladen, methodieken en een test. Deze fase vormt de basis om je coachvraag te concretiseren en om gerichter hieraan te werken.
Fase 2De actiefaseIn deze fase wordt tijdens de coachgesprekken aan de hand van verschillende methodieken en werkbladeren gewerkt aan je coachvraag. Jij krijgt handvatten en inzichten om buiten de coachgesprekken te werken aan je coachvraag.
Fase 3AfsluitingIn dit laatste gesprek wordt je ontwikkeling besproken, het coachtraject geëvalueerd en sluiten we het traject af.

Elk traject is uniek

Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij het unieke van jou als coachee. Dit maakt dat elk traject anders is. Ook als het gaat om wat ik inzet bij de verschillende pakketten die ik aanbied. Afhankelijk van wat er aansluit bij jouw coachvraag en jou als persoon kijk ik waar mee gewerkt gaat worden tijdens een coachgesprek. 

Tarieven

AanbodBestaat uitTarieven
Life-coaching:
• Kom in je kracht
• Bewandel je eigen pad
• Vind je balans

Loopbaancoaching:
• Passend werk
• Werk vanuit je kracht

•  Vrijblijvend kennismakingsgesprek
•  8 coachgesprekken van ongeveer 75 minuten
•  Eindrapportage
•  Follow-up gesprek
•  Test
•  Mail- en telefonisch contact
€ 880,-
(inclusief 21% BTW)
Overige coachvragen Het traject start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als jij besluit een coachtraject bij mij te volgen dan bespreken we hoe het traject eruit komt te zien. € 115,- per sessie
(inclusief 21% BTW)
Voor werkgevers
Het traject start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als de werknemer besluit een coachtraject bij mij te willen volgen dan bespreken we in overleg met elkaar hoe het traject eruit komt te zien. Na het accepteren van de offerte en het coachcontract zal de coaching gestart worden. € 115,- per sessie
(inclusief 21% BTW)

Particulieren ontvangen na elk coachgesprek een factuur. De factuur moet betaald zijn 14 dagen na de factuurdatum. Met werkgevers worden betaalafspraken gemaakt middels de offerte. 

Coaching wordt door de zorgverzekering niet vergoed. 

Locatie

Het vrijblijvende kennismakingsgesprek zal plaats vinden in een kantoorpand in Alphen aan den Rijn of op het werk (als de coaching betaald wordt door de werkgever). Daarna zal de locatie van de gesprekken in overleg bepaald worden. 

Werkdagen

Mijn werkdagen zijn maandag en woensdagochtend. Wanneer de coaching bij je thuis plaatsvindt, is er de mogelijkheid om in de avond af te spreken. 

Kwaliteit

Ik vind het bieden van kwaliteit belangrijk. Daarom heb ik er voor gekozen een opleiding te volgen bij een geaccrediteerde opleiding, namelijk de Balansgroep. 

In mijn bedrijf zie je kwaliteit terug doordat ik mij heb aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). In de omgang met mijn coachees hou ik mij aan de Ethische gedragscode van het NOBCO. Ik onderschrijf hun klachtenreglement. Voor de Ethische gedragscode en het klachtenreglement verwijs ik je naar de website van de NOBCO.  

Om mijn beroepskennis bij te houden investeer ik in opleidingen, studiedagen, workshops en intervisies. 

Om kwaliteit neer te zetten vind ik de feedback van jou als coachee erg belangrijk, zowel tijdens als na het coachtraject. Ik nodig je dan ook uit om dingen terug te geven, zowel als het gaat om waar je tevreden over bent als dat wat je anders zou willen.  

Mijn algemene voorwaarden en privacyverklaring zijn te vinden onderaan elke pagina van mijn website.